{ Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Akkim olarak sürdürülebilir büyüme stratejimizi gerçekleştirirken, sürdürülebilirlik yönetimi ve bileşenleri konusunda tedarik zincirinde yer alan paydaşları ile işbirliği içerisinde olmayı, sürdürülebilirlik bilincini artırmayı ve faaliyetlerini çevreye duyarlı örnek yaklaşımlarla desteklemeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikası ve Tedarik Zinciri İş Etiği İlkeleri, Tedarikçilerinin iş yapış şekillerinin Akkim değerleri ve mevcut hukuk kuralları ile uyumlu olduğundan emin olmak için tasarlanmıştır ve tüm Tedarikçiler tarafından tam uyum sağlanması beklenmektedir.

Tedarikçiler, kendi Tedarikçileri için bu kuralları hazırlamalı ve uygulamaya prensiplerini oluşturmalıdır.

Akkim Tedarikçi denetimlerinde, Tedarikçilerinin bu kurallara uyumu sorgulanmakta, uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet açılarak iyileştirilmesi beklenmektedir. Takip denetimleri ile de yapılan iyileştirmeler kontrol edilmektedir.

Akkim geçerli yasal mevzuata aykırı veya bu iş ilkeleri ile çelişen şekilde davranan herhangi bir Tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir ve/veya ilgili Tedarikçi ile sözleşmesini feshedebilir. Tedarikçinin, etik ilkelerine aykırı şüpheli davranış ve kural ihlal olayları için izleyeceği yöntem Akkim Tedarik Zinciri İş Etiği İlkeleri’nde tarif edilmiştir. Paydaşlarımızın şikâyetlerini iletebilecekleri iletişim mekanizmaları Akkök Holding Etik Kurulu ve Etik Hattı’dır.

AKKÖK Etik Hattı İletişim Bilgileri:
0 850 202 66 15
akkoketik@kmpg.com.tr

Akkim, tüm bildirimleri gizlilik içinde ele almayı ve bildirim sahiplerini korumayı taahhüt eder.

İş Etiği İlkelerinin olası ihlalinin incelenmesi sırasında, ihlal bildiriminde bulunan, incelemeye katılan veya yardımcı olan kişiler hakkında (bildirimin kendisinin veya sağlanan bilginin kasten yanlış sunulduğu durumlar dışında) herhangi bir aleyhte işlem yapılmayacaktır.

Akkök Şirketler Grubu Etik Kurulu, tüm bildirimlerin gizliliğini koruyacaktır.

Tedarikçiler, Akkim tarafından bu ilkelerin revize edilmesi halinde revize ilkeleri kabul etmeyi ve bunları benimseyerek burada belirtilen ilkelere uymayı taahhüt eder.