{ Sodyum Metabisülfit

Sodyum Metabisülfit

Sodyum Metabisülfit

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI
Sodyum metabisülft (Gıda Kalitesi)-E223Analiz Metodu (Gıda Kalitesi)-E223
GörünüşBeyaz-açık krem renkli nem çekici kendine has
kükürtdioksit kokulu kristal toz
Göz ile kontrol
Konsantrasyon(Na2 S2 O5)min. % 98 (m/m)Titrimetrik
SO2 içeriğimin. % 66,02 (m/m)(Hesap ile)
Na2SO3 içeriğimax. % 1,5 (m/m)Titrimetrik
Na2S2O3 içeriğimax. % 0,02 (m/m)Türbidimetrik
Na2SO4 içeriğimax. % 2 (m/m)Türbidimetrik
Demir (Fe) içeriğimax. 5 ppmKolorimetrik
Ağır metaller
(Fe hariç, Pb cinsinden)max. 10 ppmKolorimetrik
Klorür (Cl) içeriğimax. % 0.02 (m/m)Titrimetrik
Arsenik (As) içeriğimax. 0.5 ppmAAS
Kurşun (Pb) içeriğimax. 0.5 ppmAAS
Kadmiyum (Cd) içeriğimax. 50 ppbAAS
Selenyum (Se) içeriğimax. 0.5 ppmAAS
Suda çözünmeyenYokGravimetrik
pH (% 10’luk sulu çözelti)4-5,5pHmetre
Civa (Hg) içeriğimax. 0.1 ppmAAS
ÜRETİM METODUSürekli (continue)
HAMMADDE İÇERİĞİKükürt, Sodyum Karbonat, Sodyum Hidroksit
AMBALAJKristal SMBS 25 kg’lık ventilli polietilen torbalarda ve 300 kg’ lık/ 500 kg’ lık/750 kg’ lık/ 1000 kg’lık/ 1100 kg’ lık/ 1250 kg’ lık içi polietilen linerli polipropilen big bag’lerdedir.

KULLANIM ALANLARI

  • Tekstil sanayinde elyafın ağartılmasında antiklor ve boyamada sabitleştirici olarak
  • Selüloz esterler üretiminde antiseptik olarak
  • Aromatik alkoller, aldehitler gibi çeşitli organik maddeler ile sodyum hidrosülfit üretimlerinde ana madde olarak
  • Fermantasyon işleminde antiseptik olarak
  • Deri sanayinde depilatör olarak
  • Kozmetik ve konserve sanayilerinde dezenfektan olaraki
  • Kağıt, lastik, tutkal, galvanoplasti gibi sanayi kollarında, gıda endüstrisinde ve değişik uygulama alanlarında