{ Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası

“Yaşama kimya ile değer katarız” misyonuna sahip Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş. olarak; sürdürülebilirlik değerlerimiz temelinde belirlediğimiz ilke ve önceliklerimizle ülkemizde ve sektörümüzde sürdürülebilirlik yönetimi alanında örnek şirket olmayı ve tüm süreçlerimizi bu doğrultuda yönetmeyi hedefliyoruz.  Yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerimizde, UN Global Compact ve Responsible Care taahhütlerimiz ve

 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz doğrultusunda;
  • SKH.08 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
  • SKH.09 Sanayi, İnovasyon ve Altyapı
  • SKH.06 Temiz Su, Hijyen, Halk Sağlığı
  • SKH.07 Erişilebilir ve Temiz Enerji
  • SKH.12 Sorumlu Tüketim ve Üretim
 • Şirketimiz ve kilit paydaşlarımız için önemli ve öncelikli konular kapsamında sürdürülebilirlik etkilerimizi ve ekonomik, sosyal, çevresel sorumluluklarımızı yasaların ve beklentilerin ötesinde yönetmeyi, yenilikçi fikir, yatırım ve ürünlerle paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmayı,
 • Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için belirlediğimiz aksiyonları gerçekleştirmek üzere tüm kaynaklarımızı kullanmayı,
 • Tüm personelimizle birlikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak üzere çalışmayı ve tüm iletişim kanallarını açık tutmayı,
 • Hedeflerimizi ve performansımızı periyodik olarak gözden geçirmeyi, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Sürdürülebilirlik raporumuzu iki yıllık periyotlarla paydaşlarımıza sunmayı taahhüt ederiz

“Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.”