{ Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Anlayışımız

Akkim Kimya, çevre ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyen, sürdürülebilir kalkınmayı önemseyen bir kurum olmuştur. Bu sebeple kurulduğu günden bugüne geliştirdiği yenilikçi ürünler ile hem insana hem de çevreye faydalı olabilecek çözümler sunmak için çalışmaktadır.

Özel sektörün sürdürülebilir kalkınma yolundaki evrensel ilkelerinin yaygınlaşmasına öncülük eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni, 2007 yılında imzalayan Akkim Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında örnek şirketlerden biri olmuştur.

Akkim, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında iki yılda bir ekonomik, çevresel ve sosyal konularında belirlenen ilkelere uygun çalışma anlayışını benimsediğini raporlamaktadır. Akkim’in bu alanlardaki çalışmaları uluslararası standartlara göre ölçümlenmektedir.

Akkim, belirlediği öncelikli konular ve hedefler doğrultusunda küresel sorunlara çözüm bulmayı amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlamayı da sorumlulukları arasında görmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma anlayışını oldukça önemseyen Akkim şeffaf ve sürdürülebilir bir firma olarak bu standartlardaki performansını artırmaya yönelik çalışmalarına devam edecektir.