{ Klor Alkali

Klor Alkali

Klor

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARIANALİZ METODU
Safiyet (Cl2)min. % 99,5 (m/m)Kromotografik
Rutubet (H2O)max. 20 mg/Kg.ürünGravimetrik
Buh.kalıntısı (20°C’de)max. 200 ppm (m/m)Gravimetrik
Azot Triklorür (NCl3)max. 20 mg/Kg.ürünMAS(*)
Civa (Hg)max. 0,1 mg/Kg.ürünAAS
Yoğunluğu (- 34°C)1,57 g/cm3

KULLANIM ALANLARI

Klorun çok geniş bir kullanım sahası vardır. Bunlardan başlıcaları kağıt endüstrisi, plastik sanayi, su dezenfeksiyonu, çeşitli klorlu organik maddeler üretimleridir.

Hidroklorik Asit

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARIANALİZ METODU
Konsantrasyon (HCl)min. %30 (m/m)Titrimetrik
Kızdırma kalıntısımax. 10 ppmGravimetrik
Sülfat (H2SO4 olarak)max. 0,5 ppmTürbidimetrik
S. Klor ve Brom (Cl2 olarak)max. 10 ppmıTitrimetrik
Sülfit (H2SO3 olarak)max. 0,5 ppmTitrimetrik
Demir (Fe) içeriğimax. 0,2 ppmKolorimetrik
GörünüşBerrakGöz ile kontrol
RenkRenksiz – açık sarıGöz ile kontrol
Yoğunluk (15°C)1.152 gr/cm3
Molekül ağırlığı36.46 g/g-mol.

KULLANIM ALANLARI

 • Su yumuşatma ve saflaştırmada katyonik reçinelerin rejenerasyonu
 • Boya Endüstrisi
 • Demir Dekapaj
 • Kimya Endüstrisi
 • İlaç Endüstrisi
 • Petrol Endüstrisi
 • Tekstil Endüstrisi

Sodyum Hidroksit (Sıvı)

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARITİP-1TİP-2ANALİZ METODU
Safiyet (NaOH)min. %30 (m/m)min. %45 (m/m)Titrimetrik
Na2CO3 içeriğimax. %0,6 (m/m)max. %0,9 (m/m)Titrimetrik
Klorür (Cl) içeriğimax 40 ppmmax. 50 ppmTitrimetrik
Sülfat (SO4) içeriğiYokYokTürbidimetrik
Demir (Fe) içeriğimax. 0,5 ppmmax. 1,0 ppmKolorimetrik
Bakır (Cu) içeriğimax. 0,05 ppmmax 0,07 ppmAAS
Mangan (Mn) içeriğimax. 0,05 ppmmax 0,07 ppmAAS
Silis (SiO2) içeriğimax. 1,5 ppmmax. 1,8 ppmKolorimetrik
Yoğunluk (30°C)1.32 gr/cm31.495 gr/cm3
Donma noktası2-6°C arasında5-13°C

KULLANIM ALANLARI

 • Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisi
 • Tekstil Endüstrisi
 • Alüminyum Endüstrisi
 • Gıda Endüstrisi
 • Deterjan ve Sabun Endüstrisi
 • Patlayıcı Endüstrisi
 • Asit Nötralizasyonu
 • Tarımsal Kimyasallar Endüstrisi
 • Yiyecek Endüstrisi
 • İyon Değiştirici Reçinelerin Rejenerasyonunda
 • Cevher Flatasyonu ve İşle Endüstrisi
 • İlaç Endüstrisi
 • Petrol Rafineri Endüstrisi
 • Boya Endüstrisi
 • Suni İpek Endüstrisi
 • Su Arıtma Endüstrisi

Sodyum Hipoklorit

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI
TİP-1TİP-2Analiz Metodu
Aktif Klor içeriği%15 – 16 (m/v)%17 – 19 (m/v)Titrimetrik
Toplam klorür içeriğiAktif klorun max. %10 fazlasıAktif klorun max. %10 fazlasıTitrimetrik
NaOH içeriği%0,7 – 1,1 (m/v)%0,7 – 1,1 (m/v)Titrimetrik
Na2CO3 içeriği max.%0,4 (m/v) max.%0,4 (m/v)Titrimetrik
TortuyokyokGöz ile Kontrol
Kararlılık (24 saat, 35°C)max. 7g. Klor/lmax. 7g. Klor/Titrimetrik
Demir (Fe) içeriğimax. 0,2 ppmmax. 0,2 ppmKolorimetrik
Yoğunluk (20°C)1,210 gr/cm31,210 gr/cm3

KULLANIM ALANLARI

 • Çamaşır suyu yapımında
 • Tekstilde (ağartma işlemlerinde)
 • Dezenfektan olarak
 • Su ve atık su arıtımında
 • Suların klorlanmasında
 • Kağıt Endüstrisinde