{ Küresel İlkeler Taahhüdümüz

Küresel İlkeler Taahhüdümüz

Akkim, sürdürülebilir kalkınma anlayışını hem birey, hem de kurum olarak yarınlara yaşanılası bir dünya bırakmak açısından önemseyen bir kurumdur. Bu bağlamda Akkim Kimya, kamu ve özel sektör oyuncularının sürdürülebilir kalkınmayı hedeflemesi için Birleşmiş Milletler (BM) insiyatifinde başlatılan “BM Küresel İlkeler Sözleşmesi” ni 2007 yılında imzalayarak, çevre, iş sağlığı, insan hakları, yolsuzluk gibi konularda belirlenen 10 temel ilkeye uygun bir çalışma anlayışını benimsediğini ortaya koymuştur.

Küresel İlkeler Sözleşmesi “Sürdürülebilirlik” ve “Kurumsal Sorumluluk” çalışmalarının evrensel ortak standartlar ışığında yürütülerek, küresel ölçekte insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında ilerleme sağlamayı amaçlayan ve 145 farklı ülkeden 10.000 kurumsal katılımcı ve paydaşın imzasının yer aldığı ortak bir anlayıştır. Küresel İlkeler, sürekli rekabet içinde olan iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk vizyonudur. “Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” anlayışı ile ortaya çıkan Sözleşme’ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Akkim Kimya, 2007 yılında taraf olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında çevre, iş sağlığı, insan hakları gibi konularda belirlenen ilkelere uygun çalışma anlayışını benimsediğini her yıl raporlamakta ve Akkim’in bu alanlardaki çalışmaları da uluslararası standartlara göre ölçümlenmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma anlayışını oldukça önemseyen Akkim şeffaf ve sürdürülebilir bir firma olarak bu standartlardaki performansını artırmaya yönelik çalışmalarına devam edecektir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.