{ Yan Haklar ve Ücret Politikamız

Yan Haklar ve Ücret Politikamız

Yan Haklar ve Ücret Politikamız

Şirketimizde ücret politikası, “şirket içinde adaleti ve piyasa rekabetçiliğini destekleyen” bir stratejiyle oluşturulmuştur. Tüm çalışanlarımızı kapsayan iş değerlendirme sistemimiz bulunmakta olup bu sistemin şirketimizde kurulmasında ve yürütülmesinde uluslararası deneyim ve güvenilirliği bulunan metodolojilerden yararlanılmaktadır.

Şirketimizi hedeflerine taşıyacak insan gücünü Akkim’e kazandırmak için ücret ve yan haklarla ilgili tüm argümanlar, günümüz piyasa şartlarıyla kıyaslanmakta; özellikle içerisinde yer aldığımız Kimya Sektörü verileri dikkatle izlenerek bu doğrultuda sistemlerimiz güncellenmektedir. Buna göre, şirketimizin bugün itibarıyla sağladığı ücret dışı yan hakların bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Çalışan ve ailelerini kapsayan Özel Sağlık Sigortası
  • İsteğe bağlı Bireysel Emeklilik Sistemi
  • Performansa bağlı tüm çalışanlarımızı kapsayan çeşitli prim sistemleri
  • Pozisyonlara bağlı olarak araç, telefon, tablet vb. ekipmanlar
  • Tüm pozisyonları kapsayan nakdi sosyal yardımlar