CE

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Türkiye’de yapı malzemeleri ürünlerinin serbest dolaşımı için, ürünler Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygunluk sağlamakla yükümlüdür. Bu yasa, Avrupa’da satılan ve yurt içi pazarda uyumlaştırılmış bir standarda tabi tüm ürünlerin CE işareti taşımasını gerektirir. CE işareti, güvenli kullanım şartlarını ve ürünün yönetmeliğe uygun olduğunu gösterir. Akkim, periyodik olarak belgeli ürünlerinin üretimi, depolama koşulları, kalite kontrol vb. süreçleri, standardın öngördüğü kurallara göre değerlendirmeye tabi tutulur.

Akkim ürünlerinin CE işareti uygunluğu için Müşteri Hizmetleri departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.