{ Organik Kimyasallar

Organik Kimyasallar

Dimetilasetamid

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARIİLAÇ KALİTESİTEKSTİL KALİTEANALİZ METODU
GörünüşBerrak sıvıBerrak sıvıGöz ile kontrol
SaflıkMin % 99,9Min % 99,6Titrimetik
Su (Ağırlıkça)Max % 0,02Max % 0.1Titrimetik
Renk (APHA)Max 5Max 10Titrimetik
Asitlik (Asetik Asit olarak)Max 0,01Max % 0,3Kolorimetrik

KULLANIM ALANLARI

 • Plastik, reçine, zamk ve elektrolitler için çözücü olarak.
 • Katalizör, boya sökücü, kristalizasyon ve saflaştırma proseslerinde yüksek saflı çözücü olarak
 • Akrilik elyaf üretiminde polimer çözücü olarak

Dimetilformamid

ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARIANALİZ METODU
Safiyet (DMF)Min %99.9Gaz kromatografik
Su miktarıMax 150 ppm.Kulometrik
Baziklik, dimetilamin olarakMax 10 ppm.Potensiyometrik
Asitlik, formik asit olarakMax 10 ppm.Potensiyometrik
Renk (APHA)Max 5Kolorimetrik
İletkenlik (%20’lik çözelti 20°C)Max 1 us/cmKondüktometrik
pH (%20’lik çözelti 25°C)6.8 – 7.2pH metre

KULLANIM ALANLARI

 • Polimer ve reçine çözücüsü olarak
 • Kimyasal reaksiyonlarda katalist olarak
 • Gaz obsorbsiyonunda
 • Elektrolit çözücüsü olarak
 • Ekstraksiyonlarda solvent olarak
 • Üretimde ham madde olarak
 • Kristalizasyonlarda çözücü olarak
 • DMF’nin güçlü çözücü özelliğinden en çok film ve elyaf yapımında, ayrıca yapıştırıcı ve kaplama formülasyonunda
  faydalanılır
 • DMF’nin çözücü olarak kullanılması, pratik çalışma viskozitelerinde DMF’nin daha fazla katı madde çözebilmesi
  nedeniyle düşük fiyatlı solvent kullanımından daha fazla ekonomiktir
 • DMF özellikle, vinil polimerleri, üretanlar, epoksi reçineleri, poliakrilonitril ve poliamidler ile etkili bir çözücüdür. Yüksek
  saflıkta olması ve seçici çözücülük özelliği sayesinde DMF, örneğin asetilenin uzaklaştırılması veya kazanılması;
  hidrokarbonlardan butadieni ayırma işleminde önemli bir çözücü özelliği taşır.

Asetik Asit

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI%100’LÜK%80’LİKANALİZ METODU
GörünüşBerrak, sıvıBerrak, sıvıGöz ile kontrol
Asetik AsitMin %99.5Min 80Titrimetrik
Demir (Fe)Max 2 ppmMax 2 ppmKolorimetrik
KlorürMax 15 ppmMax 50 ppmTürbidimetrik
Diğer Ağır MetallerMax 2 ppmMax 2 ppmKolorimetrik
Toplam SülfatMax 15 ppmMax 50 ppmTürbidimetrik
Formik AsitMax 500 ppmMax 500 ppmTitrimetrik
AsetaldehitMax 50 ppmMax 50 ppmTitrimetrik
SuMax %20Hesapla
Renk (APHA)10 max.10 max.Kolorimetrik

KULLANIM ALANLARI

 • Kimyasal preparatların hazırlanmasında
 • Emprenye, apre, dağlama maddelerinin yapımında
 • Kauçuk imalatında koagülatör olarak
 • Deri endüstrisinde
 • Boya proseslerinde