{ Persulfatlar

Persulfatlar

Per Kimyasallar

Amonyum Persülfat

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARIANALİZ METODU
GörünüşBeyaz KristallerGöz ile kontrol
(NH4)2S2O8min. %99Titrimetik
Aktif Oksijenmin. %6.94Titrimetik
Asit (H2SO4 )max. %0.10Titrimetik
Demir (Fe) içeriğimax. 5 ppmKolorimetrik
Ağır metallermax 5 ppmTürbidimetrik

KULLANIM ALANLARI

  • Akrilonitrilin polimerizasyonunda, genellikle alkali sülfitlerle birlikte poliakrilonitril elyaf üretiminde, monomerlerin
    emülsiyon polimerizasyonunda.
  • Un, yağ, tutkal, sabun v.s. üretimlerinde beyazlatıcı olarak.
  • Çeşitli kimyasal maddeler üretimi ve metalurjide oksitleyici olarak.

Potasyum Persülfat

SpesifikasyonlarDeğerTest metodu
GörünüşBeyaz KristallerGöz ile kontrol
K2S2O8Min. %99Titrimetrik
Aktif OksijenMin. %5.86Titrimetik
Asit (H2SO4)Max. %0.15Titrimetik
Demir (Fe) içeriğiMax. 5 ppmKolorimetrik
Ağır metallerMax. 5 ppmTürbidimetrik

ÜRÜN TANIMI

Molekül Ağırlığı: 270,3 kg/kmol
Özgül Ağırlığı: 2.480 kg/m³
pH (%5’lik çözelti): 3-7
Bozunma Sıcaklığı: ≥ 65°C
Suda Çözünürlük: 6(25 °C) – 17(50 °C) – (g/100 g H2O)

KULLANIM ALANLARI

Akrilonitrilin polimerizasyonunda, genellikle alkali sülfitlerle birlikte poliakrilonitril elyaf üretiminde, monomerlerin emülsiyon polimerizasyonunda, un, yağ, tutkal, sabun vs. üretimlerinde beyazlatıcı olarak, plastik, fotoğraf, kozmetik vb. sanayi kollarında, çeşitli kimyasal maddeler üretimi ve metalurjide oksitleyici olarak kullanılmaktadır.

Sodyum Persülfat

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI
Analiz Metodu
GörünüşBeyaz KristalGöz ile kontrol
Safiyet (Na2S2O8)min. %99Titrimetik
Aktif Oksijenmin. %6.65Titrimetik
Asit (H2SO4)max. %0.10Titrimetik
Demir (Fe)max. 5 ppmKolorimetrik
Ağır metallermax. 5 ppmTürbidimetrik

KULLANIM ALANLARI

  • Akrilonitrilin polimerizasyonunda, genellikle alkali sülfitlerle birlikte poliakrilonitril elyaf üretiminde, monomerlerin emülsiyon polimerizasyonunda
  • Tekstil endüstrisinde yükseltgen olarak
  • Kükürt boyaların oksidasyonunda
  • Metal, fotoğraf, kozmetik sanayi kollarında
  • Çeşitli kimyasal madde üretiminde