{ İç İletişim Faaliyetlerimiz

İç İletişim Faaliyetlerimiz

İç İletişim Faaliyetlerimiz

Çalışanların ve liderlerin, bir arada olabileceği, samimiyetin ön planda olduğu ortamlar yaratır , şeffaf bilgilendirmeyle çalışanlarımıza her koşulda yanlarında olduğumuzu hissettirecek şekilde iletişim yapmaya önem veririz.

İç iletişim faaliyetlerimizden bazı örnekler:

Yüz Yüze:
“Yüz Yüze”” birbirimizi daha iyi anlamak ve birlikte çalışmayı güçlendirmek amacıyla bir araya geldiğimiz yapılandırılmış bir geri bildirim ortamıdır. Karşılıklı geri bildirim alma ve vermenin, anlatmanın ve dinlemenin merkezde olduğu bu program ile işbirliği içerisindeki tüm bölümlerin iletişimi, iş yapış şekli ve süreçlerine fayda sağlarız. Böylece sürekli iş yapış yöntemlerimizi iyileştirerek daha güçlü bir takıma dönüşürüz.

Genel Müdür Sohbet Toplantısı:
Şirketimizde belli periyotlarda Genel Müdürümüz ile tüm çalışanlarımızın bir araya geldiği bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Bu toplantılarda güncel konular paylaşılarak, çalışanların merak ettikleri tüm konular şeffaf bir şekilde yanıtlanır.

Gündem Dergisi:
Hem e-dergi hem de basılı olarak 3 aylık periyotlarla çalışanlar ve paydaşlarımızla paylaştığımız bir iç iletişim yayınımız bulunmaktadır. Bu yayın içerisinde çalışanlarımızdan gelen haberlerin yanında, sektöre yön veren gelişmelere de yer vermekteyiz.

Diğer İletişim Araçlarımız:
Şirketimizde, güncel tüm bilgilerin çalışanlarla anında ve şeffaf olarak paylaşıldığı sunumlar, iletişim ve duyuru panoları, TV yayınları vb. araçlar aktif olarak kullanılır. Yılda iki defa yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleşen iletişim toplantıları düzenlenir.