{ Flotasyon ve Peletleme

Flotasyon ve Peletleme

USK®, RHEOFLO®, RHEOLON® Serisi CMC, çoğunlukla fizikokimyasal maden flotasyon işlemlerinde, değersiz madenlerin değerli madenlerden ayrılmasını sağlayan organik baskılayıcılardır.
 
İşlem sırasında baskılayıcı bileşen olarak görev yapan USK®, RHEOFLO®, ve RHEOLON® serisi CMC’ler istenmeyen maden partiküllerini adsorblayıp hidrofilik yaparak baskılar, flotasyonunu engeller.
 
Değerli mineraller toplayıcı bileşenler tarafından adsorblandığı için hidrofobik yapıdadırlar ve yüzeye hava kabarcıklarıyla flotasyonu sağlanır.
 
USK®, RHEOFLO®, ve RHEOLON® serisi maden flotasyonu için farklı kalitelerde tasarlanmıştır.

Demir Cevherinin Peletlenmesi
 
RHEOLON®, halihazırda peletlerde bağlayıcı olarak kullanılan bentonite alternatif olabilecek organik bağlayıcıdır.
 
Düşük miktarlarda kullanım avantajının yanı sıra peletlerdeki silika bileşen miktarının azaltılması, çevreye pozitif etkili olması ve düşük enerji kullanımı gibi avantajları da mevcuttur.