{ Üçlü Sorumluluk Taahhüdümüz

Üçlü Sorumluluk Taahhüdümüz

Üçlü Sorumluluk tanım olarak, faaliyetin her aşamasında insan hayatının, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını öncelikli olarak ele alan ve bunu sürekli olarak ön planda tutan bir programdır. İlk olarak 1984 yılında, Kanada Kimya Sanayicileri Derneği tarafından ortaya atılmış ve daha sonra dünyaya yayılarak, şu anda 50’den fazla ülkede uygulama alanı bulmuştur.

Üçlü Sorumluluk Programı kimya sanayine yönelik gönüllü bir uygulamadır. Ülkemizde, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) koordinasyonunda yürütülmektedir. Üçlü Sorumluluk programının prensip ve gereklerinin uygulanması taahhüt edilir ve uygulamaların yerine getirilip getirilmediği, yeterliliği ve sürekliliği TKSD tarafından denetlenir.

Üçlü Sorumluluk, teknolojik ve ekonomik şartlar paralelinde devamlı çaba ve gelişme isteyen kısa, orta ve uzun vadeli kesintisiz bir uygulamadır. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Üçlü Sorumluluk temel kurallarının, kuruluşların tüm bölümlerinde ve aktivitelerin her kademesinde daha etkin bir biçimde uygulanabilmesi için yeni yöntemler ve kılavuzlar geliştirmeye devam etmekte ve kimya sektörü ile devamlı iletişim içinde bulunmaktadır.

Akkim, 11 Şubat 1993 tarihinde kimya sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların çevre, insan sağlığı ve teknik güvenlik konularındaki duyarlılığını vurgulayan ve gönüllülük esasına dayanan Üçlü Sorumluluk Taahhüdü’ne imza atmış ve Türkiye’de bu programı uygulayan öncü kuruluşların arasında yerini almıştır. Akkim, Üçlü Sorumluluk programı gereği olarak, bir tesisin kurulması öncesinde fizibilite, planlama, projelendirme, montaj, üretim faaliyetleri, sevkiyat, bakım ve diğer hizmet faaliyetlerin her aşamasında çevrenin korunmasına, insan sağlığına ve teknik emniyete öncelik vermekte ve tüm bunları ön planda tutarak üretim yapmaktadır.

Üçlü Sorumluluk Temel İlkeleri

  • Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği
  • Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma
  • Dağıtım
  • İletişim – Toplum Bilinçlendirme – Acil haller
  • Proses Güvenliği
  • Ürün Sorumluluğu