{ Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Akkim “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” bilinciyle tüm paydaşlarına karşı “etik” ve “sorumlu” davranır. Yürüttüğü tüm projelerde sosyal sorumluluk anlayışını ön planda tutar ve buna özen gösterir.

Sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk Akkök Şirketler Grubu’nun yol haritasının oluşumunda belirleyici bir öneme sahiptir.  Akkim, Akkök Şirketler Grubu’nun bir parçası olarak, kurulduğu günden bugüne bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermeye özen göstermiştir. Akkim; sürdürülebilir büyüme hedefine yönelik olarak yaptığı her faaliyette doğayı, çevreyi ve iş sağlığını koruyacak önlemler almaktadır.

Akkim, çevre ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyen, kısacası sürdürülebilir kalkınmayı önemseyen bir kurum olmuştur.  Bu sebeple Akkim,  geliştirdiği yenilikçi ürünler ile hem insana hem de çevreye faydalı olabilecek çözümler sunmaya çalışmaktadır.

Ayrıca, faaliyetlerinde tüm paydaşlarına karşı sorumluluğu olduğunun bilincindedir, bu bilinci yasal zorunlulukların ötesinde insana, geleceğe, çevreye ve paydaşlarla olan ilişkilerine yatırım yapmak olarak görmektedir.

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” çalışmalarımızdan bazı örnekler:

  • Açık Kapı Politikası

Akkim,1999 tarihinde uygulamaya koyduğu Açık Kapı Uygulaması ile tesisleri hakkında  bilgi edinmek isteyen resmi kurum ve kuruluşlara ve öğrencilere  kapılarını açmaktadır.  Yapılan tesis ziyaretlerinde Akkim ve kimya sektörü hakkında bilgiler paylaşılmakta, böylelikle Akkim yönetici ve çalışanları, öğrencilerin gelecek hedeflerini ve mesleki seçimlerini belirlemelerine, farkındalık kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Açık kapı projesiyle yılda ortalama 300 öğrenci Akkim’i ziyaret etmekte, uygulamalar hakkında teknik bilgiler almaktadır.

Ayrıca, Akkim çalışanlarının çalışma koşullarını şeffaf bir ortamda yöneticileriyle görüşmesi için “Genel Müdür ile Sohbet” toplantıları düzenlenmektedir. Periyodik olarak düzenlenen toplantılarda, çalışanların  her konuda yöneticilerine rahatça ulaşabilmesi hedeflenmiştir.  Bu uygulama da Akkim’in çalışma kültürünün şeffaflık  üzerine kurulduğunun bir göstergesidir.

  • Akkim Burs Programı

Akkim Burs, 1996 yılında gönüllü çalışanlarımızın desteği ile, ekonomik zorluk nedeniyle tahsil hayatını sürdürmekte zorlanan başarılı üniversite öğrencilerinin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar ekonomik zorluk nedeniyle tahsil hayatını sürdürmekte zorlanan toplam 108 öğrencinin yanında yer aldık.