İyi Üretim Uygulamaları ( Good Manufacturing Practise) GMP gıda, ilaç, tıbbi cihaz ve medical ve kozmetik alanlarında üreticinin yüksek  kalitede ve yasal koşullarda üretim yapmasını sağlayan asgari şartların güvencesidir.

GMP’ nin kapsadığı bu uygulamalar ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisi olarak da adlandırılabilir. Akkim, periyodik olarak belgeli ürünlerinin üretimi, depolama koşulları, kalite kontrol vb. süreçleri, standardın öngördüğü kurallara göre değerlendirmeye tabi tutulur.

Akkim ürünlerinin GMP uygunluğu için Müşteri Hizmetleri departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.