Basında AKKİM

Akkim Kimya, Küresel İlkeler Sözleşmesi Raporu GRI C Seviye Onayı Almaya Hak Kazandı

  • 30 Ocak 2021
Akkim Kimya, Küresel İlkeler Sözleşmesi Raporu GRI C Seviye Onayı Almaya Hak Kazandı

21.11.2013

Akkim Kimya, kamu ve özel sektör oyuncularının sürdürülebilir kalkınmayı hedeflemesi için Birleşmiş Milletler (BM) insiyatifinde başlatılan “BM Küresel İlkeler Sözleşmesi” kapsamında, uluslararası raporlama standartları GRI (Global Reporting Initative)’ye uygun olarak hazırladığı Üçüncü İlerleme Raporu sonucunda başarıyla C seviye onay almaya hak kazanmıştır.

Küresel İlkeler, sürekli rekabet içinde olan iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk anlayışıdır. “Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi”  vizyonuyla ortaya çıkan Sözleşme’ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Evrensel ortak standartlar ışığında yürütülerek insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında ilerleme sağlamayı amaçlayan Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni bugüne kadar 145 farklı ülkeden 10.000 kurumsal katılımcı ve paydaş imzalamıştır.

Akkim, 2007 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında her yıl çevre, iş sağlığı, insan hakları gibi konularda belirlenen ilkelere uygun çalışma anlayışını benimsediğini raporlamaktadır. Bu yıl Akkim uluslararası raporlama standartları doğrultusunda hazırladığı Üçüncü İlerleme Raporu’ndan C seviye onayı olarak, çevre, iş güvenliği, çalışma standartları, yolsuzluk gibi konularda evrensel standartları yakaladığını kanıtlamıştır. Akkim şeffaf ve sürdürülebilir bir firma olarak bu standartlardaki performansını artırmaya yönelik çalışmalarına devam edecektir.