Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir tekstil ve kimyanın rolü

Sorumlu üretim-tüketim bilinciyle hareket etmek yaşanabilir bir dünyanın vazgeçilmezleri arasında. Güvenilir bir üretici olarak sürdürülebilirliği önceliğine alan Akkim de tekstil üretiminde kullanılan kimyasalların azaltılması için uluslararası programlara katılıyor, sertifikalar alıyor.

Akkim olarak, sorumlu üretim-tüketim uygulamalarında, tekstil sektöründe insan sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal grupların azaltılması gündemimizde yer alıyor. İnovatif ürünlerle müşterilerimize çözüm ortağı olurken, çevre ve insan sağlığına verilen zararı en aza indirecek şekilde gerekli yatırımları yapıyor, aynı zamanda bu alanda ulusal ve uluslararası standartları takip edip uyguluyoruz.

ZDHC PROGRAMINI DESTEKLİYORUZ

Sıfır zararlı atık yönünde ilerlemesini sağlayan ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) programını “sürdürülebilir kimyasal yönetimi” hedeflerini, 2020 yılı itibariyle tedarik zincirindeki tüm kimyasal yönetim sistemlerini sürekli iyileştirerek destekliyoruz. ZDHC Programı kapsamında müşterimizin talepleri üzerine Üretimde Kullanımı Kısıtlı Maddeler Listesi olarak

bilinen MRSL’de (Manufactured Restricted Substance List) yer alan kimyasallara yönelik uygunluk kontrolleri, testler ve denetimler gerçekleştiriyor, kimyasallarımızın ürün güvenliğini sağlıyoruz. Kullanımı kısıtlanmış kimyasalların kontrolünü yapıyor ve izin verilen limit değerler aralığında kullanıyoruz. Böylece atık sudaki kimyasal yükünü azaltıyoruz. Aynı zamanda Satış, Ar-Ge, yönetim sistemleri, ürün güvenliği ekiplerimizle izlenebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda kimyasalların lot bazlı izlenmesini sağlıyoruz.

GÜVENİLİR BİR ÜRETİCİ OLDUĞUMUZU ULUSLARARASI ALANDA BİR KEZ DAHA KANITLADIK

Tekstil kimyasallarının sürdürülebilirliğinin değerlendirildiği ZDHC programı level 3 denetimini Türkiye’deki en yüksek puanı alarak tamamladık. Sorumlu üretim ve tüketim bilincimizle güvenilir bir üretici olduğumuzu uluslararası alanda bir kez daha kanıtladık. Aynı zamanda Akkim Şubat 2020’den bu yana Bluesign sistem partnerliği ile The Blue Way’i takip ediyor. “Bluesign approved” olan ürünlerimizi “Bluesign finder” platformunda inceleyebilirsiniz. Akkim’in, ZDHC Gateway portalında GOTS (Global Organic Textile Standard) belgesi ile seviye 1, Bluesign approved belgesi ile seviye 3 kayıtlarını bulabilirsiniz.


Bilgi Kutusu: Bluesign nedir?

Bluesign en sade tanımıyla, tekstil endüstrisinin sürdürülebilirlik hedeflerine doğru hareket etmesine yardımcı standartlardan biri. Tüketici güvenliğinin yanı sıra çevre ve kaynak verimliliği, ürün sentez süreçleri ve yaşam döngüsü gibi sürdürülebilirlik parametrelerini de kapsıyor. Beş sürdürülebilirlik prensibi ise kaynak verimliliği, tüketici güvenliği, hava emisyonu, su emisyonu, iş sağlığı ve güvenliği.

GOTS sertifikasyonu nedir?

Akkim, tekstil yardımcı kimyasalları ürünlerinde GOTS sertifikasyonu sahibi ve bu sertifikayla tekstil sektörü için güvenli kimyasal tedarikinin sürdürülebilirliğini sağlıyor. GOTS, “Global Organik Tekstil Standardı” olarak biliniyor. GOTS ürünlerinin işlendiği tesislerin atık su arıtma, minimum sosyal kriterler, işleme, imalat ve ticaret aşamalarının denetlenmesi gibi uyum gereklilikleri bulunuyor. Ayrıca üretilen tekstil ürünleri için kabul edilen az etkili, az kalıntılı doğal ve sentetik kimyasal girdilerinde kriterlerin belirlenmesi amaçlanıyor.

The Bhive nedir?

GoBlu International Ltd. bünyesinde BHive diye bir platform bulunuyor. Biz de markaların ve tekstil üreticilerinin kimyasallara hızlı, kolayca ulaşabildiği bu kimyasal yönetim aplikasyonunda sistem partneri olarak yerimizi aldık. www.thebhive.net/our-partners

5 Maddede ZDHC MRSL

  1. ZHDC’nin açılımı Zero Discharge of Hazardous Chemicals ve “Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı” anlamına geliyor.
  2. ZDHC Ortak Yol Haritası; ZDHC üyesi markalar, giyim ve ayakkabı endüstrisi için bir MRSL tanımlamaya ve geliştirmeye çalışıyor. MRSL ise Türkçe karşılığı “Üretimde Kullanımı Kısıtlı Maddeler Listesi” anlamına gelen Manufactured Restricted Substance List’in kısaltması.
  3. ZDHC MRSL, kullanım yasağına tâbi kimyasal maddelerin bir listesidir. Yani MRSL’de listelenen kimyasal madde veya madde grubu, ham madde veya ürünün üretimi sırasında istenen bir işlev veya etkiyi elde etmek için kullanılamaz (kasıtlı kullanım).
  4. ZHDC MRSL, sadece bitmiş ürünlerde bulunabilecek maddeleri değil, imalat ve ilgili süreçler sırasında potansiyel olarak kullanılan veya çevreye salınabilecek tehlikeli maddeleri de ele alıyor.
  5. Kimyasal formülasyonlardaki üretim safsızlıklarından kaynaklanabilecek, belirlenen konsantrasyon limitleri dahilinde kısıtlanmış maddenin eser miktarda olmasına izin veriliyor. Bu limitleri aşan miktarda kısıtlanmış maddeler içeren kimyasal formülasyonlar ise MRSL ile uyumlu olmuyor.

Bluesign sistem partnerliğimiz ile The Blueway’i takip etmeye devam ediyoruz. Bluesign® approved olan ürünlerimizi incelemek isterseniz finder. bluesign.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Kimyamızda Var

Akkim Kimya Sürdürülebilirlik Raporu (2018-2019), LACP* tarafından düzenlenen 2019/20 Vision Awards’ta Platin Ödülü sahibi oldu.

Sürdürülebilirlik kimyamızda var” sloganıyla çevre ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyen Akkim Kimya, uluslararası platformlarda da sürdürülebilirlik alanındaki başarısını kanıtlamaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında ve uluslararası kabul görmüş Küresel Raporlama Rehberi (Global Reporting Initative) GRI’ya uygun olarak hazırlanan “Akkim 2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu”, dünyanın en saygın iletişim kuruluşlarından biri olarak nitelendirilen LACP tarafından Platin Ödül’e layık görüldü.

League of American Communications Professionals LLC