{ Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

“Yaşama kimya ile değer katarız” misyonuna sahip Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş. olarak
yaşanabilir daha iyi bir dünya için;

  • Çevre kirliliğinin önlenmesi için tüm tedbirleri alırız.
  • Çevreye etkisi olan süreçlerimizi, kirlenmenin önlenmesini ve çevrenin korunmasını göz önünde bulundurarak, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla sürekli geliştirmeyi sağlarız.
  • Tüm faaliyetlerimizde, iklim değişikliğine yol açmayacak, biyoçeşitlilik veekosistemleri koruyacak uygulamalara yer veririz,
  • Çevre bilincini şirket içinde tüm personelimizde sürekli geliştirmek üzere çalışmalaryaparak, Çevre Yönetim Sistemininin sürekliliğini sağlarız,
  • Tüm süreçlerde kaynakları en verimli şekilde kullanarak sürdürülebilirlik hedeflerimize paralel olarak faaliyetlerimizi yönetiriz,
  • Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile işbirliği yaparak, çevreye olan duyarlılıklarının arttırılmasına katkıda bulunuruz.
  • Çevre boyutlarını kapsayan yasal yükümlülük ve sorumluluklarımızı ve ilgili diğer şartları eksiksiz bir şekilde yerine getiririz.
  • Çevre ile uyumlu en uygun teknolojiye sahip ekipmanları seçerek emisyonlarımızı minimuma indirmeye çalışarak, sera gazı emisyonlarımızın takibini yaparız,
  • Çevre konusunda yaptığımız çalışmaları, kamuoyunun incelemesine açık tutarak paylaşırız.