{ İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

“Yaşama kimya ile değer katarız” misyonuna sahip Akkim Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak, çalışanlarımızla birlikte sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının devamlılığı için;

  • İşyerimizde her türlü faaliyet sırasında yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını engellemek amacıyla; riskleri belirler, değerlendirir ve etkilerini en aza indirmek için önlemler alırız.
  • İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimini, performansını ve etkinliğini izler hedefler belirler, uygular ve sürekli iyileştiririz.
  • Kuruluşumuzu ilgilendiren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlar ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı taahhüt ederiz.
  • Kurmuş olduğumuz İSG yönetim sistemini çalışan erişimine açık olarak dokümante eder, yerine getirir ve sürekliliğini sağlarız.
  • İSG ile ilgili yapılacak faaliyetler ve iyileştirmelerde çalışanlarımız arasından seçilen temsilciler öncülüğünde çalışanlara danışır ve katılımlarını sağlarız.
  • Akkim Kimya Üst Yönetimi olarak, İSG yönetim sisteminin eksiksiz uygulanması için liderlik eder ve İSG yönetim sistemi gerekliliklerinin kurumun iş süreçlerine entegrasyonunun taahhüdünü sunarız.
  • İSG kültürünü yaygınlaştırmak ve sorumluluk bilincini artırmak amacıyla Akkim İSG Politikasını duyurur, kamuoyuna ve ilgili tarafların paylaşımına açık tutarız.

Sertifikamızı görüntülemek için tıklayınız.