{ Gıda Güvenliği Politikamız

Gıda Güvenliği Politikamız

Gıda Güvenliği Politikamız

“Yaşama kimya ile değer katarız” misyonuna sahip Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş. olarak;

Ürünlerimizi gıda güvenliği yönetimi anlayışı ile insan sağlığını ön planda tutarak, hijyenik koşullarda, ulusal ve uluslararası mevzuatlara, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun üreterek; tüketicilerin güvenle tercih ettiği, güvenilir ve sağlıklı gıda katkı maddesi üreticisi olmayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda;

  • Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliklerine uyarak, faaliyetlerimize ilişkin risk, tehlike ve fırsatları analiz ederek süreçlerimizin performansını sürekli iyileştirmeyi ve bu doğrultuda hedefler oluşturarak gerekli kaynakları temin etmeyi,
  • Kritik kontrol noktalarını etkin bir hijyen yönetimi desteği ile izlemeyi, kontrol altına almayı ve doğrulamayı,
  • Ulusal ve uluslararası standartlara, kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak kurmuş olduğumuz gıda güvenliği yönetim sistemimizi güncel gelişmeler ve teknolojik gelişimleri yakından takip ederek desteklemeyi,
  • Gıda güvenliği ve kalitesini iyileştiren Ar-Ge projeleri ile sürekli bir iyileşme ve gelişme sağlamayı,
  • Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, alt yüklenici, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmayı, karşılıklı fayda ilişkileri içerisinde güvene dayalı iş birliği sağlamayı ve sürdürülmesini sağlamayı,
  • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak için, çalışanlarımızın bilgi ve bilinç seviyelerini yükseltici faaliyetler yapmayı, tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamayı,
  • Üretimin her aşamasında ve son ürünün müşteriye kadar uzanan sürecinde izlenebilirliği tam olarak sağlamayı,
  • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan, amacına uygun, insana ve doğaya saygılı ürünler üretmeyi
  • Tesisimizde üretilen gıda ürünleri ve yemek hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ile gıda kaybı ve israfının azaltılması için hedef ve stratejiler oluşturmayı,

taahhüt ederiz.

Sertifikamızı görüntülemek için tıklayınız.