Basında AKKİM

Zeynep Koçak Röportajı

  • 30 Ocak 2021
Zeynep Koçak Röportajı

Muhasebe Bölüm Yöneticisi Zeynep Koçak’tan geçmiş deneyimlerini dinledik ve Akkim’deki işlerin genel bir değerlendirmesini aldık.

 

Banu Bozdemir

 

Ekibiniz ve sorumlu olduğunuz işleri anlatmanızı istesek?

 

Yalova lokasyonunda sorumlu arkadaşlarımız ile birlikte muhasebe ekibi olarak toplam 9 kişiyiz.

Ekibim ve sorumlu olduğumuz işleri temel olarak 4 başlıkta toplayabiliriz. Bunlar belgelerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve raporlanmasıdır.

Bu işleri de; genel muhasebe, vergi yönetimi, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi başlıkları altında konumlandırıyoruz.

Genel muhasebede, şirketin tüm yasal belgelerini tam ve doğru olarak kayıt altına alırız ve resmi kurumlara verilmesi zorunlu beyannamelerin aylık olarak hazırlanmasını ve beyanını sağlarız.

Muhasebe iç ve dış denetim süreçlerinin organizasyonu ve yürütülmesini sağlıyoruz.

Maliyet muhasebesinde, üretilen mamüllerin maliyetlerinin hesaplanması, işletme giderlerinin denetimi, fiyat incelemeleri ve satış fiyatlarının belirlenmesine destek olacak raporları üretiriz. Tabii genel muhasebedeki belgelerin tam ve doğru olarak kayıt altına alınması maliyet muhasebesinin de temelini oluşturur.

Yönetim muhasebesinde ise, yöneticilerimizin işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları üretiriz.

Mevzuatın düzenlediği kurallara göre; solo ve konsolide mali tabloların hazırlanması ile transfer fiyatlandırması ve bağlılık raporlarının hazırlanması başlıca sorumluluklarımızdandır.

Ayrıca muhasebe ekibi olarak;

-Farklı departmanlar ile sürekli koordinasyon içinde bulunup, şirkete değer yaratan süreçlerin optimizasyonu (faturalandırma, tahsilat yönetimi, işletme ve yatırım dönemine ilişkin çeşitli prosesler vs.)

-IT departmanımızla koordineli bir şekilde çalışarak uygun muhasebe uygulamalarının geliştirilmesi ve ERP sistemimize adapte edilmesi

-Şirketin uzun dönemli planları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uygun muhasebe yöntemlerinin incelenip uygulanması

-Muhasebe Departmanı’nın, sürekli büyüyen ve değişen bir organizasyonda ortaya çıkan ihtiyaçlarının zamanında ve etkin olarak karşılanması için, etkin hedeflerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi

-Mevzuatın gerektirdiği yenilikler doğrultusunda yapılması öngörülen projelerin belirlenerek yol haritasının oluşturulması, ilgili projenin tamamlanarak muhasebe sistemine entegrasyonu da başlıca işlerimiz arasında yer alıyor.

Muhasebe bölümü olarak hedefimiz; üst yönetimi ve şirketin tüm departmanlarını  destekleyen,   vizyoner bir bakış açısıyla bakan, analitik düşünen, sorgulayan, yorumlayan yaklaşımlarımızı en üst seviyeye taşımak.

Akkök Holding’in başka bir şirketinden Akkim’e geçtiniz. İş tecrübeleriniz doğrultusunda genel bir değerlendirme alabilir miyiz sizden?

22 yıl Holding’in enerji sektöründe, halka açık, yabancı ortaklı ve yoğun bir yatırım sürecinden geçen bir şirketinde çalıştım. Daha sonra 1 yıl da enerjinin perakende tarafını tecrübe etme fırsatım oldu.

Edindiğim tecrübelerin sonucunda, muhasebe sistemlerinin geliştirilmesinin, zamanın verimli kullanılması ve yapılan işin kontrolüne de zaman yaratılması için oldukça önemli olduğunu gördüm.

Akkim’e başladığımda, öncelikle ekip arkadaşlarımın dost, işbirliği içinde ve bilgiyi paylaşan yaklaşımları sayesinde çok hızlı adapte oldum.

Raporlama ve kayıt sistemi ve muhasebe alt yapısı Holding’in prensiplerine paralel olduğundan, bu anlamda da uyum sürecinde hiç bir sıkıntı yaşamadım.

Departmanlar arası işbirliği ve sinerji, en çok dikkatimi çeken unsurlar oldu.

Akkim’li olmak nasıl bir duygu?

Akkim bana; ortak bir amaç için, huzur ve güvenle, hep birlikte çalışmayı ifade ediyor.

Akkim’li olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum.

2017 yılının genel bir değerlendirmesini yapabilir misiniz?

2017 yılının Akkim ve bölümümüz adına başarılı geçtiğine inanıyorum. Akkim, 2017 yılında da büyümeye ve yatırımlarına devam etti. Bölümümüz de bu büyümeye paralel olarak, (Dinox-Akferal hisse alımları) farklı muhasebel işlemleri tecrübe etti.

2018 yılı başında ERP sistemimizin yeni sürümünü kullanmaya başlayacağız. Bu kapsamda hali hazırda test çalışmalarımız devam etmekte. 2018 yılı başında, yeni sisteme problemsiz geçmeyi hedefliyoruz.

2017 yılında, iş süreçlerimizi daha detaylı anlatan yeni prosedürler yazdık. Ekip olarak buradaki amacımız, kişiden ziyade sistemde sürdürülebilirliği sağlamak.

Böylelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın görev tanımları anlamında uyum sürecini daha da hızlandırmayı, standart uygulamaları yaygınlaştırmayı ve zamanı daha etkin kullanmayı amaçlıyoruz.

Yine bu yıl, IT-muhasebe bölümü işbirliğiyle mutabakat-e dönüşüm projesini gerçekleştirdik. Projemizle Akkök Holding’e de öncülük etmeyi hedefliyoruz.

2018 hedefleriniz neler?

 

2018 yılında mevzuatın gerektirdiği bazı yenilikler var (BOBİ FRS). Bu yenilikler için, IT bölümümüzün işbirliğiyle, sistem geliştirmelerini yapmayı hedefliyoruz.

Ekip olarak dijitalleşmeyi çok önemsiyoruz. Bu anlamda, 2018 yılında, dijital dönüşüm ile ilgili gerçekleştirmek istediğimiz yeni bir projemiz daha var.

Akkim’in büyüme hedeflerine paralel olarak, raporlamanın ve mevzuatın gerektirdiği sistem altyapılarının kurulumu ve geliştirilmesi de öncelikli hedeflerimizden biri (örneğin şirket satınalma ve/veya birleşmelerinde yapılması gereken geliştirmeler).

2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılında da iş süreçlerimizi detaylarıyla anlatan prosedürlerimizi  işin her alanına yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.