Basında AKKİM

Tuğhan Akbaşak Röportajı

  • 30 Ocak 2021
Tuğhan Akbaşak Röportajı

2017 yılının sonlarında Akkim ailesine katılan ve değerli bir yurt dışı tecrübesine sahip olan Tuğhan Akbaşak, Akkim Ar-Ge Merkezi’nin güçlü yanlarını ve hedeflerini anlattı.

Bölümünüzün yürüttüğü çalışmalardan bahseder misiniz?

Temel Kimyasallar ve Proses Geliştirme olarak var olan ürün geliştirmeleri, yeni ürün geliştirmeleri ve süreç geliştirmeleri gibi aktif çalışmalarımız bulunmakta. Özellikle son dönemde plastik ve malzeme alanlarındaki yeni ürün ve proses çalışmalarımızla yerli ve yabancı üreticilere yeni, inovatif ve daha makul seçenekler sunmaya çalışıyoruz. Ayrıca hem farklı sanayi kuruluşları hem de çeşitli akademi birimleriyle beraber aktif işbirliği içerisinde bulunarak yeni ürün ve teknoloji fikirlerini sürekli değerlendiriyoruz. Bu sayede yeni gelişmeleri daha iyi takip ediyor, yeni ürün ve işbirlikleri fikirlerini artırmış oluyoruz. Ürün araştırmalarının ve literatür çalışmalarının yapılması daha sonra laboratuvar düzeyinde sentezlenmesi, son olarak da fabrika ölçeğine geçilmesi şeklinde devam eder. Bu süreçlerde müşteri istek ve ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutuyoruz.

Akkim ailesine yeni katılan biri olarak, hedeflerinizden bahseder misiniz?

Kişisel olarak öncelikle geçmiş bilgi, birikim ve yönetim tecrübelerimi aktararak en kısa süre içerisinde Akkim ailesine ve Grubumuza değer ve yenilikçi yaklaşımlar katmak istiyorum. Bunun yanında Akkim ve Akkim ailesinin sunacağı imkânlarla bilgi ve yetkinliklerimi artırarak kariyerime kurumsal, çalışan odaklı ve paylaşımcı bir firmanın üyesi olarak devam etmeyi hedefliyorum. Bununla beraber yeni girdiğimiz ve gireceğimiz teknoloji ve ürün gruplarıyla da dışa bağımlılığı azaltmayı, ürün yelpazemizi geliştirmeyi ve Akkim’i farklı alanlarda da yetkin hale getirmeyi hedefliyoruz.

Beraber çalıştığınız takımla ilgili bilgi verir misiniz?

Takımımız beş araştırmacı ve dört teknisyen arkadaşımızdan oluşuyor. Araştırmacı arkadaşlarımız kimyager veya kimya mühendisi olarak özellikle kimya, malzeme ve proses alanlarında üst düzey bilgi ve yetkinliklere sahip. Teknisyen arkadaşlarımız da yeterli düzeyde kimya bilgisi almış ve genelde uzun yıllardır fabrikamızda çalışan tecrübeli arkadaşlarımız. Teknisyenlerimizin Ar-Ge birimimizin süreçlerine başından beri tanıklık ettiğini de belirtmeliyim. Özetle, gerçekten özenle seçilmiş, bilgili, öğrenmeye ve gelişime açık, motivasyonu güçlü, dinamik bir ekibimiz var.

Akkim bünyesindeki Ar-Ge birimini yurt dışındaki diğer firmalarla karşılaştırır mısınız?

Özellikle bölümümüzün bir Ar-Ge Merkezi şeklinde olması, yurt dışındaki benzerlerine oldukça yaklaştırıyor. Bunun yanında geniş analitik ekipman kapasitesi, üniversite-sanayi işbirlikleri, geniş imkânlar sunan çeşitli laboratuvarları ve ekibiyle bence yurt dışındaki benzerlerinden hiç de eksik kalmıyor. Özellikle de grubumuzun ve merkezimizin daha dinamik, yenilikçi ve hızlı çalışan bir yapıya sahip olmasının müşteri ve pazar için reaksiyon süresini çok kısalttığını ifade edebilirim. Yurt dışında çalıştığım sürede gözlemlediğim kadarıyla, projelerin uzun sürdüğünü, reaksiyon sürelerinin geç olduğunu söyleyebilirim. Müşteri odaklı, gerektiğinde hızlı ve pratik kararlar alabilen bir birimiz. Bu özelliklere sahip olması merkezimizi rakiplerinden daha üstün bile kılıyor.

Ar-Ge Merkezi’nin ayrı bir fiziki yapısının olmasının, teknik imkânların fazlalığının avantajları nelerdir?

Aynı anda her şeyi bir çatı altında yapabildiğimiz için öncelikle iş gücü ve zaman kazandırıyor. Karşılıklı reaksiyon süreleri azaldığı için projelerin geliştirilme süresini kısaltıyor. Projenin analizini yaptığımızda herhangi bir sıkıntı görürsek hemen senteze geri dönerek, belki de aynı gün içerisinde daha doğru bir sonuca ulaşabiliyoruz. Böyle bir yetkinliğin olması tüm süreçleri hızlandırıyor, verimi artırıyor ve böylece rekabet gücümüzü kuvvetlendiriyor.

Akkim’deki hedeflerinizden bahseder misiniz?

Öncelikle var olan yeni ürün projelerimizi başarılı bir şekilde sonuçlandırarak ürünlerimizin müşterileri ile buluşturulmasını bekliyoruz. Bununla beraber bilimsel altyapı, üniversite-sanayi işbirliği gibi konulara ağırlık vermek, teknolojik gelişmeleri daha yakından takip ederek daha yenilikçi ürün ve çözüm fikirleri sunmak temel hedeflerimiz arasında. Ayrıca kimya sektörünün dışa bağımlılığını ve ithal ürün girdisini azaltmaya katkıda bulunacak yeni ürünler, yeni çözümler geliştirmek önemli bir diğer hedefimiz. Tüm bunları yaparken de çalışmalarımızı ve işlemlerimizi belgeleyerek, yayın, makale, patentler üzerinden Akkim Ar-Ge Merkezi’ni Türkiye’nin en önde gelen Ar-Ge Merkezi haline getirmeyi istiyoruz.

Bilimsel çalışmalar ne durumda?

Patent başvurularımızın bu sene artacağını tahmin ediyoruz. Yazmayı düşündüğümüz birtakım yayınlar var. Üniversite ve sanayi işbirliklerimiz dâhilinde çalıştığımız, belirli sonuçlara ulaşan ve bu sene içerisinde yayınlanacak çalışmalarımız mevcut. Ülkenin genel bilgi birikimini artırarak Türk bilim dünyasına katkıda bulunmak istiyoruz. TÜBİTAK destekli projelerimizle, patentlerle, yayın ve makalelerle yaptıklarımızı ticari bir şekle dönüştürüyoruz. Ayrıca bütün bu yaptıklarımızı da kayıt altına alarak tüm dünyaya, Türkiye’ye ve bilime hizmet etmeye çalışıyoruz. Akkim’in böyle bir farkındalığı da var.