Basında AKKİM

Laboratuvarlar Birim Yöneticisi Umut Baştürk Röportaj

  • 30 Ocak 2021
Laboratuvarlar Birim Yöneticisi Umut Baştürk Röportaj

Her şeyden önce kalite üretiyoruz

10 yıllık ilaç sektörü deneyiminin ardından, üniversite yıllarındaki hayalini gerçekleştirerek Akkim ailesine katılan Umut Baştürk ile kalite kontrolü her yönüyle konuştuk.

Laboratuvarlar birim yöneticisi neler yapar, kısaca anlatır mısınız?

Bizim sahip olduğumuz yedi farklı laboratuvar var ve toplam 34 kişilik bir ekibiz. Tesislere gelen hammaddelerin, yardımcı kimyasalların, proses analizlerinin takibi, sonrasında ortaya çıkan ürün analizlerinin takibiyle beraber laboratuvarlarımızda günde ortalama 1.500 analiz yapıyoruz. Bütün analizlerin doğru ve verimli şekilde yapılması; tüm iş gücümüzün, zamanın ve diğer kaynakların doğru yönlendirilerek takip edilmesi çok önemli. Kaynak yönetimi ve takibi anlık olarak yapılıyor. Günün 24 saati çalışan laboratuvarlarımızda yapılan analizlerin sonuçları tesislerimize bildiriliyor. Tesislere doğru bilginin, doğru kişilere ve zamanında gitmesini sağlamaya çalışıyoruz.

İşinizi ve iş yapış biçiminizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Mesela teknolojik gelişmelerden nasıl faydalanıyorsunuz?

Değişen pazar koşulları ve müşterilerimizin kalite odaklı istekleri bizi daha da geliştiriyor. Müşteri memnuniyetini artırmak için ürün kalitemizin üst düzey olması ve müşteri ihtiyaçlarının karşılanması kritik öneme sahip. Bu bağlamda teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, Akkim’e hızlı biçimde entegre ediyoruz. Bu nedenle sürekli aktif ve arkadaşlarımızla etkileşim içinde çalışıyoruz. Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerin en küçük detaylarına dahi hâkim olmak, işimize de hâkim olabilmek adına güç katıyor. Yeni kurulan bir tesisimize özel ve ülkemizde sadece Akkim’de yapılabilen bir analizi başarıyla firmamıza kazandırdık. Kurulum aşamasında bu cihazları önce biz kullandık, daha sonra ekip arkadaşlarımıza gerekli eğitimleri verdik. Bir yandan da ekip arkadaşlarımızın gelişimlerinde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte bu gerçeklerden hareketle Kalite Kontrol Yöneticiliği’nin sürekli gelişmesi, geliştirmesi ve aynı anda da dev üretim tesislerine zamanında ve etkin biçimde cevap verebilmesi önemli oluyor.

Akkim Laboratuvar bölümünün Yalova’ya ve ülke ekonomisine katkıları nelerdir?

Çok önemli ve büyük bir analitik altyapımız var. Akkim ihtiyaçlarına ek olarak grup kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, bazı durumlarda müşterilerimize de en iyi biçimde cevap veriyoruz. Akkim’in ülkesine kattığı değer rekabetin üst düzey olduğu kimyasal üretimi ile kısıtlı kalmıyor. Her yıl liselerden veya üniversitelerden gelen onlarca stajyere kapılarımızı açıp, onların da bu modern cihazlarla tanışarak son teknolojilere ulaşmalarına olanak sağlıyoruz.

KALİTE, BİR ÜRÜNÜN VE HİZMETİN OLMAZSA OLMAZIDIR

Çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Bölümümüz her şeyden önce kalite üreten bir bölümdür. Kalite bir ürünün veya hizmetin olmazsa olmazıdır. Biz de Akkim tesislerine gelen her türlü hammadde, yardımcı kimyasal ve ambalaj malzemesinin belirlenen kriterlere uygunluğunu ölçerek ticari üretim faaliyetlerimizde spesifikasyonlarımız dışında hiçbir malzemenin kullanılmadığını garanti ediyoruz. Sonrasında üretim sırasında her tesisin belirlenen sıklıklarda proses kontrol analizlerini yaparak tesislerimizi bilgilendiriyoruz. Üretim esnasında oluşacak herhangi bir uygunsuzluğa bu sayede tesis tarafından anında müdahale edilerek, son ürünün istenen kalitede çıkmasını birlikte sağlıyoruz. Gerçekleştirilen tüm analizlerin çıktısı olarak analiz sertifikasını oluşturup, ürün sevkiyatında kullanılmak üzere ilgili birimlere iletiyoruz.

Sürdürülebilirliğimizin en önemli göstergesi; ürünlerimizin yüksek kalitede, yüksek teknolojide, çevreye ve insana duyarlı tesislerde üretildiğini belgeleyen bağımsız kuruluşlardan alınan denetimlerdir. Bu denetimler; TSE, GMP, ISO (9001, 18001), Koşer ve tedarikçi denetimlerinden oluşuyor.

Resmî kurumlardan ya da müşterilerinizden denetim talepleri geldiğinde tam puan almak için neler yapıyorsunuz?

Denetimlerdeki en önemli etken ürünlerinizin belirttiğiniz limitler dâhilinde olması. Son teknoloji ürünü cihazlarımızın kalibrasyonları, kalifikasyonlarının da takiplerini zamanında yapıyoruz. Analizleri yapan ve bu analizlerin kontrollerini yapan arkadaşlarımızın eğitimlerini her yıl yeniliyoruz. Fiziksel altyapımızın yeterliliği de çok önem verdiğimiz konulardan biri. Bu anlamda laboratuvarlarımızda gerekli altyapı yenilemeleri ve iyileştirmelerini de mutlaka yapıyoruz. Biz işimize çok değer verdiğimiz için denetimlere özel bir çalışma yapmıyoruz. Akkim laboratuvarlarının rutin çalışması, her türlü denetimden başarıyla çıkacak durumda diyebiliriz.

Ekip arkadaşlarınızdan bahseder misiniz?

Bölümümüz 34 kişiden oluşuyor. Farklı eğitimlerden, farklı profesyonel geçmişlerden gelen güçlü bir ekibimiz var. Uzun yıllardır Akkim’de çalışanlardan kurulu bir ekiple çalışmak, biz yöneticiler için de ayrı bir motivasyon kaynağı.

10 yıllık ilaç sektörü deneyiminin ardından Akkim’e katıldınız. Zorlandınız mı?

Aslında Akkim’de çalışmak benim üniversite yıllarında hayalini kurduğum bir şeydi. Kimya öğrenimi gören pek çok öğrenci için de bu böyledir. Bu açıdan baktığınızda 10 yılın sonunda bu hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Zorlanma konusuna gelince; içinde bulunduğum ekip ve ortam bana bu zorlukları hiç hissettirmedi. Özellikle yöneticim Elmas Hanım’ın bu konuda çok büyük desteğini gördüm.

Son iki yılda bölümünüzde ne tür çalışmalar yaptınız?

Şirketimizde ilk defa 2017 yılında düzenlenen ve şirketimize çok büyük katma değer kattığını düşündüğüm 6 Sigma projesine “Analiz Sıklıklarının Optimizasyonu” projesiyle katıldık ve projemizi başarılı bir şekilde sonlandırdık. İş gücü ve kaynakların daha etkin kullanılmasının amaçlandığı bu çalışmalar hem bizim hem de üretimde beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın bakış açısında önemli bir değişiklik sağladı.

Çerkezköy’deki persülfatlar tesislerimizin Yalova’ya taşınmasıyla birlikte bizde proje ekibimizle bir araya gelerek persülfatlar laboratuvarının yapımı çalışmasını başlattık ve kısa bir sürede Akkim’e yakışan modern ve donanımlı bir laboratuvar hizmete aldık. Sonrasında revizyon çalışmalarımızı organik laboratuvarlarına taşıdık ve yine burada da laboratuvarımızı tüm detaylarıyla personelimize, değişen ve gelişen ihtiyaçlarımıza göre yeniledik. Biliyoruz ki, endüstri sürekli gelişiyor ve ihtiyaçlar da değişiyor. Bu ihtiyaçları belirleyip en doğru zamanda uygulamaları hayata geçirmek günümüz çağdaş laboratuvar uygulamalarının olmazsa olmazıdır.