Etik Dilemma

Etik Dilemma

  • 30 Ocak 2021
Etik Dilemma

Hediye kelimesi, insanların birbirlerine olan yakınlıklarının ve dostluklarının bir göstergesi olarak tarif edilir. Hemen hemen tarihin her döneminde görülen hediyeleşme geleneğinin, eski devirlerde takasa dayalı ekonomi kültürünün bir uzantısı olarak ortayaçıktığı kabul edilmektedir. Ancak zamanla Türk kültürünün önemli bir unsuru olarak bugüne kadar sürmüştür. Sadece sosyal hayatlarımıza değil, iş hayatına da taşınan hediyeleşme geleneği, belirli etik çerçeveler içerisinde sürdürüldüğünde ise daha anlamlı hale gelir. Bu şekilde yanlış anlaşılmaların yaşanmadığı bir çalışma ortamı sağlanırken, iş ilişkilerinin de daha sağlam temeller üzerinden yürütülmesi mümkün olur. Hediye alışverişi yaparken ya da ağırlamada bulunurken “altın kural”, makul olma ve bunun dışarıdan nasıl algılanacağıdır. Bu yüzden Akkök Holding çalışanları olarak, kişisel çıkarlar ile mesleki görev arasındaki farkı çok iyi bilir, çıkar çatışması yaşanmaması için hediyeleşme geleneğinde etik kurallarımızın dışına çıkmamaya mutlak özen gösteririz.