Basında AKKİM

Akkim Ultrafiltrasyon Yatırımı Tamamlanmak Üzere

  • 30 Ocak 2021
Akkim Ultrafiltrasyon Yatırımı Tamamlanmak Üzere

Akkim yürüttüğü uzun vadeli çalışmalar sayesinde, ultrafiltrasyon sistemleri için özel olarak tasarlanmış, yüksek performanslı delikli elyaf membran modülünü geliştirdi. Üretilen delikli elyaf membran modülü; suyun kimyasal özelliklerini değiştirmeden, ileri fiziksel arıtma işlemi gerçekleştirmektedir. Teknolojide en ileri arıtma yöntemi olan bu sistem, belediye ve endüstrilerdeki su arıtma tesislerinde atık suların arıtılarak alıcı ortam deşarj standartlarına uygun hale getirilmesinde, atık su geri kazanım sistemlerinde, proses ve içme suyu hazırlamada, ters osmoz sistemleri için en stabil ön arıtma sistemlerinde kullanılmaktadır.

Türkiye ve yakın çevre ülkelerde bir ilk olan bu yatırımı ile ultrafiltrasyon membran sektörüne öncülük eden Akkim, delikli elyaf membran modüllerinin üretimine Aralık ayında, Yalova’da başlayacak.

Akkim ultrafiltrasyon membran tesisi, üretimin hassasiyeti ve ortam şartlarının kritikliği nedeni ile gelişmiş kontrol ve klimatizasyon sistemleri ile donatılmıştır. Kalite kontrol ve Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirileceği laboratuvarlar en modern teknoloji ile kurulmuştur.