Basında AKKİM

Akkim İnovasyon Kültürü

  • 30 Ocak 2021
Akkim İnovasyon Kültürü

Akkim 2016 yılında başlattığı inovasyon projesi ile kurum kültürünü inovasyonu sahiplenen ve destekleyen bir yapıya dönüştürmeyi, yeni ürün ve süreçlerin üretilmesine yönelik ortamın oluşturulmasını sağlamayı amaçlıyor. Projedeki önceliği tüm çalışanlarına inovasyonu anlatmak olan şirket, bunun için yöneticilerden başlayarak tüm çalışanların konuşup tartışacağı eğitimler vermeye hazırlanıyor.  Böylelikle inovasyon ortak dilini oluşturmayı hedefliyor. Akkim, değer yaratmak ve şirket hedeflerine ulaşabilmek için çalışanlarını inovasyona inanmaya, sahiplenmeye, katkı vermeye ve sonuçlarını sabırla beklemeye teşvik ediyor.

İnovasyonun bir yaşam biçimi olduğuna inanan Akkim’e göre inovasyon ile beklenen sonuç, her zaman bir icat değil; bazen de var olan sistem, ürün, süreç gibi kavramlara yaratılacak bir değer ile kuruma maddi fayda yaratmaktır. Akkim inovasyon gibi önemli bir değeri kurum kültürü haline getirmek ve bu kültürü gelecek nesillere aktarabilecek bir yapı oluşturmak için sistemsel ve eylemsel olarak birçok çalışma yapıyor.

İnovatif çalışanları desteklemek için “İnovasyon Ödülü” vermeye başlayacak olan AkKim, bu ödülü hem motivasyonu artırmak hem de tatlı rekabet ortamını teşvik etmek amacıyla hayata geçirecek.