Akkim, Güvenlik Bilgi Formlarını 91/155/EC Sayılı Avrupa Birliği Direktifine Göre Güncelledi

Akkim, Güvenlik Bilgi Formlarını 91/155/EC Sayılı Avrupa Birliği Direktifine Göre Güncelledi

  • 30 Ocak 2021

1.1.2009

Akkim, Güvenlik bilgi formlarını 91/155/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliği (R.G. 11 Mart,2002 tarih ve 24692)’ne uygun olarak yeniden düzenlemesini tamamladı.