Basında AKKİM

50 MİLYONDAN FAZLA İNSAN TEMİZ SU İLE BULUŞUYOR / EKONOMİM – 26 OCAK 2023

  • 26 Ocak 2023
50 MİLYONDAN FAZLA İNSAN TEMİZ SU İLE BULUŞUYOR / EKONOMİM – 26 OCAK 2023

Akkim, 50 milyon insanı temiz su ile buluşturuyor

Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, Su Çözümleri’nin ürettiği su kimyasalları ve filtrelerle 50 milyondan fazla insanın temiz suya ulaştığını söyledi.

Mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar ve barajlardaki doluluk oranlarındaki hızlı düşüşle birlikte kuraklık tehlikesi, su konusunu tekrar gündeme taşıdı.

Sürdürülebilir gelişim için su kaynaklarının kullanılır hale getirilmesi ve tekrar kullanımının şart olduğunu söyleyen Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, Akkim’in faaliyet gösterdiği alanlardan biri olan, Su Çözümleri’nin ürettiği su kimyasalları ve filtrelerle dünyada 50 milyondan fazla insanın temiz suya ulaştığına işaret etti.

Sınırlı sayıdaki kaynakların korunması için önceliklerden birinin de çevreye duyarlı üretim olması gerektiğinin altını çizen Kipri, “Ultrafiltrasyon Membran Modülü yatırımımız ile şimdilerde ileri teknoloji su arıtma sektöründe önemli bir konumdayız. Bu teknoloji ile her yıl 1 milyar metre küpten fazla suyu filtreliyor, berraklaştırıyor, bakteri ve virüslerden arındırıyor, kullanılamaz durumda olan su kaynaklarını kullanılabilir hale getiriyoruz” dedi.

Su çözümleri ile birçok sektör ve belediyeler ile işbirliği içerisinde oldukları bilgisini paylaşan Kipri, “Birinci önceliğimiz olabildiğince az miktarda su kullanmak. Bu anlayışla ürettiğimiz kimyasallarla çalışan arıtma tesislerini en yüksek verim seviyesine çıkartırken ürettiğimiz membranlarla suyun geri kazanılmasını sağlıyoruz.

Su olmayan yerlerde denizden su üretimi, evsel atık suların geri kazandırılmasıyla sulamada tekrar kullanımı, kirli yüzey sularının kullanılır hale getirilmesi, tekstil boyama gibi atık suların geri kazanılması ve su kullanımının azaltılması gibi konularda ciddi katkılar sunabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: https://www.ekonomim.com/sirketler/akkim-50-milyon-insani-temiz-su-ile-bulusturuyor-haberi-680906