Basında AKKİM

1 Aralık 2010 Tarihine Kadar Kesin Kaydı Yapılması Gereken Ürünlerimizin REACH Kaydını Tamamlamış Bulunuyoruz…

  • 30 Ocak 2021

1.1.2009

Akkim, Brüdertor 3 59494 Soest Germany adresinde bulunan Avrupa mümessili Dinox Handels GmbH firması ile Avrupa Birliği REACH kimyasallar yönetmeliği dahilinde ön kayıt ve izin prosedürleri için ithalatçı olarak anlaşmıştır.

Akkim firmasının Avrupa Birliğine ihracatı yapılan ürünlerinin ön kayıt işlemleri tamamlanmış olup, Avrupa Birliğine mal talep eden firmalar Dinox Handels GmbH üzerinden ithalatlarına devam edeceklerdir.

Daha fazla bilgi veya ön kayıt raporuna ihtiyaç duyan ithalatçılarımız Akkim veya DİNOX ile temas kurabilirler.

REACH

Avrupa Birliği Distribitörümüz ve REACH’e göre “İthalatçı” Dinox Handels GmbH vasıtasıyla Avrupa Birliği’ne ihraç ettiğimiz bütün ürünlerimizin REACH Tüzüğü (EC/1907/2006)’ne göre ön kayıtlarını tamamlayarak kesin kayıtlarını yapacağımızı taahhüt ettik.

Ürünlerimiz için uygulanabilir farklı tarihler mevcuttur (2010, 2013 ve 2018).

Memnuniyetle bildirmek isteriz ki; 1 Aralık 2010 tarihine kadar kesin kaydı yapılması gereken ürünlerimizin REACH kaydını Dinox Handels GmbH, “IMPORTER” olarak tamamlamıştır.

Kesin kaydı tamamlanan ürünlerimiz; tonaj bandı yıllık 1000 ton’ un üzerinde olan Persülfatlar, Kükürtdioksit bileşikleri ve Metilaminler’dir.

Diğer ürünlerimiz için geçerli olan 2013 ve 2018 tarihli kesin kayıt süreçleri tamamlandığında sizleri bilgilendireceğiz.

AEO SERTİFİKASI ( YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI )

Memnuniyetle bildirmek isteriz ki; AB Distribitörümüz DINOX Handels GmbH başarılı bir şekilde AEO (Yetkilendirilmiş Yükümlü) Sertifikası’nı almaya hak kazanmıştır. Statüsü “F”dir (Gümrüklerde Basitleştirilmiş Uygulamalar/ Emniyet ve Güvenlik).

Akkim olarak; bu sertifikayı alabilmesi için DINOX’a destek olduk. Ve bundan sonra her sevkiyatta, söz konusu sertifikanın gereklerini yerine getirerek DINOX’a destek olmaya devam edeceğiz.

DINOX’ un Sertifika Numarası : DE AEOF 104658

Bu sertifika ispatlıyor ki; DINOX, Akkim sayesinde, yüklemenin yapıldığı fabrika (Akkim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.) sahasından başlayarak son kullanıcıya ulaşana kadar gerekli olan tedarik zincirinin güvenliği şartlarına ve aşağıdaki hak sahibi olabilme koşullarına haizdir :

  • Güvenilirlik Koşulu
  • Ticari Kayıtların Güvenirliği ve İzlenebilir Olma Koşulu
  • Mali Yeterlik Koşulu
  • Emniyet ve Güvenlik Standardı Koşulu