{ Enerji Politikamız

Enerji Politikamız

Enerji Politikamız

“Yaşama kimya ile değer katarız” misyonuna sahip Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş. olarak; Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde, faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz süresince, tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedeflemekteyiz.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

  • Çalışanlarımızın ve Üst Yönetimin tam katılım ve desteği ile tüm süreçlerimizde mevcut enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını ergonomik çalışma koşullarını engellemeden sağlamayı ve sürdürülebilirlik hedefine paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmeyi,
  • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarımıza, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
  • Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satın alınmasında, enerji sarfiyatının önlenmesi ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliği uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı,
  • En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı, bu amaca uygun olarak sistem kurmayı,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı,
  • Enerjinin etkin kullanımı hakkında çalışanlarımızı ilk günden başlayarak sürekli bilinçlendirmeyi,
  • Tüm paydaşlarımızla, Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
  • Enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için teknolojik gelişmeleri takip ederek, kuruluşumuzun genelinde başta çalışanlarımız olmak üzere gerekli kaynakları ve gerekli alt yapıyı sağlamayı,

taahhüt ederiz.

Sertifikamızı görüntülemek için tıklayınız.