Sodyum MetabisülfitÜRÜN SPESİFİKASYONLARI
Sodyum metabisülft (Gıda Kalitesi)-E223 Analiz Metodu (Gıda Kalitesi)-E223
Görünüş Beyaz-açık krem renkli nem çekici kendine has
kükürtdioksit kokulu kristal toz
Göz ile kontrol
Konsantrasyon(Na2 S2 O5) min. % 98 (m/m) Titrimetrik
SO2 içeriği min. % 66,02 (m/m) (Hesap ile)
Na2SO3 içeriği max. % 1,5 (m/m) Titrimetrik
Na2S2O3 içeriği max. % 0,02 (m/m) Türbidimetrik
Na2SO4 içeriği max. % 2 (m/m) Türbidimetrik
Demir (Fe) içeriği max. 5 ppm Kolorimetrik
Ağır metaller
(Fe hariç, Pb cinsinden) max. 10 ppm Kolorimetrik
Klorür (Cl) içeriği max. % 0.02 (m/m) Titrimetrik
Arsenik (As) içeriği max. 0.5 ppm AAS
Kurşun (Pb) içeriği max. 0.5 ppm AAS
Kadmiyum (Cd) içeriği max. 50 ppb AAS
Selenyum (Se) içeriği max. 0.5 ppm AAS
Suda çözünmeyen Yok Gravimetrik
pH (% 10’luk sulu çözelti) 4-5,5 pHmetre
Civa (Hg) içeriği max. 0.1 ppm AAS
ÜRETİM METODU Sürekli (continue)
HAMMADDE İÇERİĞİ Kükürt, Sodyum Karbonat, Sodyum Hidroksit
AMBALAJ Kristal SMBS 25 kg’lık ventilli polietilen torbalarda ve 300 kg’ lık/ 500 kg’ lık/750 kg’ lık/ 1000 kg’lık/ 1100 kg’ lık/ 1250 kg’ lık içi polietilen linerli polipropilen big bag’lerdedir.

KULLANIM ALANLARI

  • Tekstil sanayinde elyafın ağartılmasında antiklor ve boyamada sabitleştirici olarak
  • Selüloz esterler üretiminde antiseptik olarak
  • Aromatik alkoller, aldehitler gibi çeşitli organik maddeler ile sodyum hidrosülfit üretimlerinde ana madde olarak
  • Fermantasyon işleminde antiseptik olarak
  • Deri sanayinde depilatör olarak
  • Kozmetik ve konserve sanayilerinde dezenfektan olaraki
  • Kağıt, lastik, tutkal, galvanoplasti gibi sanayi kollarında, gıda endüstrisinde ve değişik uygulama alanlarında