SEVESOİnorganik ve organik kimyasallar, tekstil yardımcı maddeleri, su ve kâğıt kimyasalları, çimento ve beton katkıları, yapı kimyasalları ve ultrafiltrasyon modülü üretimi ile kimya tesisleri projelendirmesi ve kurulması işlerini yapan Akkim Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak, “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” gereğince kuruluşumuzda bulunan tehlikeli maddeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bildirim sistemi kullanılarak beyan edilmiş ve üst seviyeli kuruluş olması sebebiyle yükümlü olduğu güvenlik raporu hazırlanmıştır.

Alınan teknik önlemler (güvenlik sertifikalı proses kontrol ekipmanları, patlamaya dayanıklı ekipmanlar, acil durdurma sistemleri, basınç tahliye sistemleri, gaz algılama sistemleri, yangın algılama ve söndürme sitemleri vb) ve organizasyonel önlemler (proses güvenliği ile ilgili ekiplerin oluşturulması, güvenlik yönetim sistemi ile ilgili çalışanlarla sürekli görüş alışverişinde bulunulması, güvenlikle ilgili teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, acil hizmet birimleriyle işbirliği vb) ile senaryo edilen bütün büyük kazaların meydana gelme ihtimalleri kabul edilebilir seviyeye indirilmiştir.

Alınan bütün teknik ve organizasyonel önlemlere rağmen büyük endüstriyel kaza meydana gelmesi durumunda, kaza ile başa çıkmak ve etkisini en aza indirmek için ilgili yönetmelik kapsamında Dâhili Acil Durum Planını uygulamaktayız. Hazırladığımız Dâhili Acil Durum Planı kapsamında çeşitli hizmet gruplarını (Yangın Hizmet Grubu, KBRN Hizmet Grubu, Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu vb) oluşturmuş; acil hizmet birimleriyle (Ambulans servis başhekimliği, İtfaiye, AFAD) işbirliği için ilgili taraflarla koordinasyonun nasıl sağlanacağını belirlemiş ve kuruluşta müdahale için yeterli düzenlemeleri yapmış bulunmaktayız.