İnsan Kaynakları PolitikamızAkkök grubunda sürdürülebilir değer yaratmak için çalışanlarımızın güvenle bağlandıkları ve ilham aldıkları iklimi oluşturarak bu kültürü gelecek nesillere aktarırız. Akkim’in vizyon, strateji ve hedeflerinin gerçekleşmesinde destek olacak adil, yenilikçi, şeffaf ve etkin İnsan Kaynakları süreç ve uygulamalarını geliştirmek, yaygınlaştırmak ve içselleştirmek için çalışırken;

  • Tutarlı yönetim anlayışımız ile çalışanların güvende hissettikleri ve inovatif iklim yaratır,
  • Çalışanların işe olan katkıları dolayısıyla oluşan şirketimizin iş sonuçlarından gurur duymasını sağlar,
  • Tüm çalışanlarımızla takım çalışması ve işbirliği içinde çalışarak başarıya ulaşmak için çalışır,
  • Çalışanlarımızı sürekli olarak yenilik aramaya cesaretlendirir ve bunu gerçekleştirmeye yönelik yetkilendirir,
  • Gelişim sorumluluğunu üstlenir, öğrenme fırsatlarını değerlendirir ve birbirimizden öğrenerek başarı sağlar,
  • Farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görür ve değer verir,
  • İnsan haklarına saygı duyar; çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve insan ticareti vb. insan haklarına uymayan tüm unsurlardan kaçınırız,
  • Açık iletişim ile geribildirim vererek yaptıklarımızı ileriye taşır, sürekli olarak gelişir,
  • Yapılan iyi işleri yakalar ve ödüllendiririz.