Klor Alkali

Klor


ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI ANALİZ METODU
Safiyet (Cl2) min. % 99,5 (m/m) Kromotografik
Rutubet (H2O) max. 20 mg/Kg.ürün Gravimetrik
Buh.kalıntısı (20°C’de) max. 200 ppm (m/m) Gravimetrik
Azot Triklorür (NCl3) max. 20 mg/Kg.ürün MAS(*)
Civa (Hg) max. 0,1 mg/Kg.ürün AAS
Yoğunluğu (- 34°C) 1,57 g/cm3

KULLANIM ALANLARI

Klorun çok geniş bir kullanım sahası vardır. Bunlardan başlıcaları kağıt endüstrisi, plastik sanayi, su dezenfeksiyonu, çeşitli klorlu organik maddeler üretimleridir.

 

 
Hidroklorik Asit


ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI ANALİZ METODU
Konsantrasyon (HCl) min. %30 (m/m) Titrimetrik
Kızdırma kalıntısı max. 10 ppm Gravimetrik
Sülfat (H2SO4 olarak) max. 0,5 ppm Türbidimetrik
S. Klor ve Brom (Cl2 olarak) max. 10 ppmı Titrimetrik
Sülfit (H2SO3 olarak) max. 0,5 ppm Titrimetrik
Demir (Fe) içeriği max. 0,2 ppm Kolorimetrik
Görünüş Berrak Göz ile kontrol
Renk Renksiz – açık sarı Göz ile kontrol
Yoğunluk (15°C) 1.152 gr/cm3
Molekül ağırlığı 36.46 g/g-mol.

KULLANIM ALANLARI

 • Su yumuşatma ve saflaştırmada katyonik reçinelerin rejenerasyonu
 • Boya Endüstrisi
 • Demir Dekapaj
 • Kimya Endüstrisi
 • İlaç Endüstrisi
 • Petrol Endüstrisi
 • Tekstil Endüstrisi

 

 
Sodyum Hidroksit (Sıvı)


ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI TİP-1 TİP-2 ANALİZ METODU
Safiyet (NaOH) min. %30 (m/m) min. %45 (m/m) Titrimetrik
Na2CO3 içeriği max. %0,6 (m/m) max. %0,9 (m/m) Titrimetrik
Klorür (Cl) içeriği max 40 ppm max. 50 ppm Titrimetrik
Sülfat (SO4) içeriği Yok Yok Türbidimetrik
Demir (Fe) içeriği max. 0,5 ppm max. 1,0 ppm Kolorimetrik
Bakır (Cu) içeriği max. 0,05 ppm max 0,07 ppm AAS
Mangan (Mn) içeriği max. 0,05 ppm max 0,07 ppm AAS
Silis (SiO2) içeriği max. 1,5 ppm max. 1,8 ppm Kolorimetrik
Yoğunluk (30°C) 1.32 gr/cm3 1.495 gr/cm3
Donma noktası 2-6°C arasında 5-13°C

KULLANIM ALANLARI

 • Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisi
 • Tekstil Endüstrisi
 • Alüminyum Endüstrisi
 • Gıda Endüstrisi
 • Deterjan ve Sabun Endüstrisi
 • Patlayıcı Endüstrisi
 • Asit Nötralizasyonu
 • Tarımsal Kimyasallar Endüstrisi
 • Yiyecek Endüstrisi
 • İyon Değiştirici Reçinelerin Rejenerasyonunda
 • Cevher Flatasyonu ve İşle Endüstrisi
 • İlaç Endüstrisi
 • Petrol Rafineri Endüstrisi
 • Boya Endüstrisi
 • Suni İpek Endüstrisi
 • Su Arıtma Endüstrisi

 

 
Sodyum Hipoklorit


ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI
TİP-1 TİP-2 Analiz Metodu
Aktif Klor içeriği %15 – 16 (m/v) %17 – 19 (m/v) Titrimetrik
Toplam klorür içeriği Aktif klorun max. %10 fazlası Aktif klorun max. %10 fazlası Titrimetrik
NaOH içeriği %0,7 – 1,1 (m/v) %0,7 – 1,1 (m/v) Titrimetrik
Na2CO3 içeriği max. %0,4 (m/v) max. %0,4 (m/v) Titrimetrik
Tortu yok yok Göz ile Kontrol
Kararlılık (24 saat, 35°C) max. 7g. Klor/l max. 7g. Klor/ Titrimetrik
Demir (Fe) içeriği max. 0,2 ppm max. 0,2 ppm Kolorimetrik
Yoğunluk (20°C) 1,210 gr/cm3 1,210 gr/cm3

KULLANIM ALANLARI

 • Çamaşır suyu yapımında
 • Tekstilde (ağartma işlemlerinde)
 • Dezenfektan olarak
 • Su ve atık su arıtımında
 • Suların klorlanmasında
 • Kağıt Endüstrisinde